Construct: ORF BRDN0000556301

Construct Description:

Construct Type:
ORF
Other Identifiers:
n/a
Derived from:
BRDN0000464768
DNA Barcode:
None
Epitope Tag:
V5
Notes:
No stop codon in insert

Originally Annotated References:

Gene:
Luciferase (Luciferase)

Vector Information:

Vector Backbone:
pLX_311
Pol II Cassette 1:
SV40-BlastR
Pol II Cassette 2:
EF1a-BRDN0000556301
Selection Marker:
BlastR
Visible Reporter:
n/a
Epitope Tag:
V5

Current transcripts matched by this ORF:

Taxon Gene Symbol Description Transcript Nuc. Match %[?] Prot. Match %[?] Match Diffs[?]
1 CONTROL Luciferase Luciferase Hahn Lab Luciferase Luciferase.1 100% 100%
2 CONTROL LUCIFERASE LUCIFERASE promegaLuc promegaLuc.1 100% 100%
Download CSV

Sequence Information

Note: uppercase bases indicate empirically verified sequence.

ORF start:
69
ORF end:
1719
ORF length:
1650
Sequence:
1tcttccattt caggtgtcgt gaggctagca tcgattgatc aacaagtttg tacaaaaaag
61ttggcaccat ggaagacgcc aaaaacataa agaaaggccc ggcgccattc tatccgctgg
121aagatggaac cgctggagag caactgcata aggctatgaa gagatacgcc ctggttcctg
181gaacaattgc ttttacagat gcacatatcg aggtggacat cacttacgct gagtacttcg
241aaatgtccgt tcggttggca gaagctatga aacgatatgg gctgaataca aatcacagaa
301tcgtcgtatg cagtgaaaac tctcttcaat tctttatgcc ggtgttgggc gcgttattta
361tcggagttgc agttgcgccc gcgaacgaca tttataatga acgtgaattg ctcaacagta
421tgggcatttc gcagcctacc gtggtgttcg tttccaaaaa ggggttgcaa aaaattttga
481acgtgcaaaa aaagctccca atcatccaaa aaattattat catggattct aaaacggatt
541accagggatt tcagtcgatg tacacgttcg tcacatctca tctacctccc ggttttaatg
601aatacgattt tgtgccagag tccttcgata gggacaagac aattgcactg atcatgaact
661cctctggatc tactggtctg cctaaaggtg tcgctctgcc tcatagaact gcctgcgtga
721gattctcgca tgccagagat cctatttttg gcaatcaaat cattccggat actgcgattt
781taagtgttgt tccattccat cacggttttg gaatgtttac tacactcgga tatttgatat
841gtggatttcg agtcgtctta atgtatagat ttgaagaaga gctgtttctg aggagccttc
901aggattacaa gattcaaagt gcgctgctgg tgccaaccct attctccttc ttcgccaaaa
961gcactctgat tgacaaatac gatttatcta atttacacga aattgcttct ggtggcgctc
1021ccctctctaa ggaagtcggg gaagcggttg ccaagaggtt ccatctgcca ggtatcaggc
1081aaggatatgg gctcactgag actacatcag ctattctgat tacacccgag ggggatgata
1141aaccgggcgc ggtcggtaaa gttgttccat tttttgaagc gaaggttgtg gatctggata
1201ccgggaaaac gctgggcgtt aatcaaagag gcgaactgtg tgtgagaggt cctatgatta
1261tgtccggtta tgtaaacaat ccggaagcga ccaacgcctt gattgacaag gatggatggc
1321tacattctgg agacatagct tactgggacg aagacgaaca cttcttcatc gttgaccgcc
1381tgaagtctct gattaagtac aaaggctatc aggtggctcc cgctgaattg gaatccatct
1441tgctccaaca ccccaacatc ttcgacgcag gtgtcgcagg tcttcccgac gatgacgccg
1501gtgaacttcc cgccgccgtt gttgttttgg agcacggaaa gacgatgacg gaaaaagaga
1561tcgtggatta cgtcgccagt caagtaacaa ccgcgaaaaa gttgcgcgga ggagttgtgt
1621ttgtggacga agtaccgaaa ggtcttaccg gaaaactcga cgcaagaaaa atcagagaga
1681tcctcataaa ggccaagaag ggcggaaaga tcgccgtgtt gccaactttc ttgtacaaag
1741tggttgatat cggtaagcct atccctaacc ctctcctcgg tctcgattct acgtagtaat
1801gaactagtac cggttaagtc gacaatcaac gcgttaagtc gacaatcaac ct

Download FASTA (ORF) (Full)