Construct: ORF BRDN0000556289

Construct Description:

Construct Type:
ORF
Other Identifiers:
n/a
Derived from:
BRDN0000464768
DNA Barcode:
None
Epitope Tag:
V5
Notes:
No stop codon in insert

Originally Annotated References:

Gene:
Luciferase (Luciferase)

Vector Information:

Vector Backbone:
pLXI_403
Pol II Cassette 1:
TRE-Gateway-V5
Pol II Cassette 2:
PGK-PuroR-2A-rtTA-VP16
Selection Marker:
PuroR
Visible Reporter:
n/a
Epitope Tag:
V5

Current transcripts matched by this ORF:

Taxon Gene Symbol Description Transcript Nuc. Match %[?] Prot. Match %[?] Match Diffs[?]
1 CONTROL Luciferase Luciferase Hahn Lab Luciferase Luciferase.1 100% 100%
2 CONTROL LUCIFERASE LUCIFERASE promegaLuc promegaLuc.1 100% 100%
Download CSV

Sequence Information

Note: uppercase bases indicate empirically verified sequence.

ORF start:
75
ORF end:
1725
ORF length:
1650
Sequence:
1gctcgtttag tgaaccgtca gatcgcctgg agaattggct agcatcaaca agtttgtaca
61aaaaagttgg caccatggaa gacgccaaaa acataaagaa aggcccggcg ccattctatc
121cgctggaaga tggaaccgct ggagagcaac tgcataaggc tatgaagaga tacgccctgg
181ttcctggaac aattgctttt acagatgcac atatcgaggt ggacatcact tacgctgagt
241acttcgaaat gtccgttcgg ttggcagaag ctatgaaacg atatgggctg aatacaaatc
301acagaatcgt cgtatgcagt gaaaactctc ttcaattctt tatgccggtg ttgggcgcgt
361tatttatcgg agttgcagtt gcgcccgcga acgacattta taatgaacgt gaattgctca
421acagtatggg catttcgcag cctaccgtgg tgttcgtttc caaaaagggg ttgcaaaaaa
481ttttgaacgt gcaaaaaaag ctcccaatca tccaaaaaat tattatcatg gattctaaaa
541cggattacca gggatttcag tcgatgtaca cgttcgtcac atctcatcta cctcccggtt
601ttaatgaata cgattttgtg ccagagtcct tcgataggga caagacaatt gcactgatca
661tgaactcctc tggatctact ggtctgccta aaggtgtcgc tctgcctcat agaactgcct
721gcgtgagatt ctcgcatgcc agagatccta tttttggcaa tcaaatcatt ccggatactg
781cgattttaag tgttgttcca ttccatcacg gttttggaat gtttactaca ctcggatatt
841tgatatgtgg atttcgagtc gtcttaatgt atagatttga agaagagctg tttctgagga
901gccttcagga ttacaagatt caaagtgcgc tgctggtgcc aaccctattc tccttcttcg
961ccaaaagcac tctgattgac aaatacgatt tatctaattt acacgaaatt gcttctggtg
1021gcgctcccct ctctaaggaa gtcggggaag cggttgccaa gaggttccat ctgccaggta
1081tcaggcaagg atatgggctc actgagacta catcagctat tctgattaca cccgaggggg
1141atgataaacc gggcgcggtc ggtaaagttg ttccattttt tgaagcgaag gttgtggatc
1201tggataccgg gaaaacgctg ggcgttaatc aaagaggcga actgtgtgtg agaggtccta
1261tgattatgtc cggttatgta aacaatccgg aagcgaccaa cgccttgatt gacaaggatg
1321gatggctaca ttctggagac atagcttact gggacgaaga cgaacacttc ttcatcgttg
1381accgcctgaa gtctctgatt aagtacaaag gctatcaggt ggctcccgct gaattggaat
1441ccatcttgct ccaacacccc aacatcttcg acgcaggtgt cgcaggtctt cccgacgatg
1501acgccggtga acttcccgcc gccgttgttg ttttggagca cggaaagacg atgacggaaa
1561aagagatcgt ggattacgtc gccagtcaag taacaaccgc gaaaaagttg cgcggaggag
1621ttgtgtttgt ggacgaagta ccgaaaggtc ttaccggaaa actcgacgca agaaaaatca
1681gagagatcct cataaaggcc aagaagggcg gaaagatcgc cgtgttgcca actttcttgt
1741acaaagtggt tgcaggaaag ccaatcccaa acccactcct aggtctcgac agtacagcat
1801agaccggtcc accaccacca ccaccactaa ggatccgggg ttggggttgc gc

Download FASTA (ORF) (Full)