Construct: ORF TRCN0000470799

Construct Description:

Construct Type:
ORF
Other Identifiers:
ORF009869.1_s317c1
Derived from:
ccsbBroadEn_13802
DNA Barcode:
AAGCCATAAGTTAGAAACAAACCG
Epitope Tag:
V5
Notes:
No stop codon in insert

Vector Information:

Vector Backbone:
pLX_317
Pol II Cassette 1:
SV40-PuroR
Pol II Cassette 2:
EF1a-TRCN0000470799
Selection Marker:
PuroR
Visible Reporter:
n/a
Epitope Tag:
V5

Current transcripts matched by this ORF:

Taxon Gene Symbol Description Transcript Nuc. Match %[?] Prot. Match %[?] Match Diffs[?]
1 human 101926898 LOC101926898 uncharacterized LOC101926898 NR_125837.1 45.7% (many diffs)
2 human 101927374 LOC101927374 uncharacterized LOC101927374 NR_110133.1 30.7% (many diffs)
3 human 101927034 ROR1-AS1 ROR1 antisense RNA 1 NR_110665.1 30.6% (many diffs)
4 human 100885776 UGDH-AS1 UGDH antisense RNA 1 NR_047679.1 23.8% (many diffs)
5 human 100129434 LOC100129434 uncharacterized LOC100129434 NR_125368.1 23% (many diffs)
6 human 105372751 LINC01684 long intergenic non-protein... NR_135520.1 22.3% (many diffs)
7 human 107985041 LOC107985041 uncharacterized LOC107985041 XR_001738122.1 19.6% (many diffs)
8 human 201853 LINC00504 long intergenic non-protein... NR_126435.1 14.9% (many diffs)
9 human 444882 IGFL4 IGF like family member 4 NR_163177.1 13.3% (many diffs)
10 human 444882 IGFL4 IGF like family member 4 NR_163175.1 12.3% (many diffs)
11 human 444882 IGFL4 IGF like family member 4 NR_163176.1 12.2% (many diffs)
12 human 105370518 LOC105370518 uncharacterized LOC105370518 XR_001750784.2 9.7% (many diffs)
13 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147248.2 8.7% (many diffs)
14 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147242.2 8.4% (many diffs)
15 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147245.2 8.4% (many diffs)
16 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147249.2 8% (many diffs)
17 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147243.2 7.8% (many diffs)
18 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147244.2 7.8% (many diffs)
19 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147246.2 7.7% (many diffs)
20 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147253.2 7.7% (many diffs)
21 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147247.2 7.6% (many diffs)
22 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147251.2 7.5% (many diffs)
23 human 8837 CFLAR CASP8 and FADD like apoptos... NR_147250.2 5.5% (many diffs)
24 human 100131257 LOC100131257 zinc finger protein 655 pse... NR_034022.1 3.1% (many diffs)
25 human 10984 KCNQ1OT1 KCNQ1 opposite strand/antis... NR_002728.3 .7% (many diffs)
Download CSV

Sequence Information

Note: uppercase bases indicate empirically verified sequence.

ORF start:
66
ORF end:
804
ORF length:
738
Sequence:
1tcttccattt caggtgtcgt gaggctagca tcgattgatc aacaagtttg tacaaaaaag
61ttggcatggc catactgccc aaggtaattt atagattcaa tgccatcccc atcaagctac
121caatgacttt cttcacagaa ttggaaaaaa ctactttaaa gttcatatgg aaccaaaaaa
181gagcctgcat caccaagtca atcctaaggc aaaagaaaaa agctggaggc atcacactac
241ctgacttcaa actatactac acggctacag taaccaaaac agcatggtac tggtaccaaa
301acagagatat agatcaatgg aacagaacag agccctcaga aataatgccg catatctaca
361actatctgat ctttgacaaa cctgacaaaa acaagcaatg gggaaaggat tccctatcTA
421ATAAATGGTG CTGGGAAAAC TGGCTAGCCA TATGTAAAAA GCTGAAACTG GATCCCTTCC
481TTACACCTTA TACAAAAATT AATTCAAGGT GGATTAAAGA CTTAAACATT AGACCTAAAA
541CCATAAAAAC CCTAGAAGAA AACCTTGGCA TTACCATTCA GGACATAGGA ATGGGCAAGC
601ACTTCATGTC TAAAACACCA AAAGCAATGG CAACAAAAGC CAAAATTGAC AAATGGGATC
661TAATTAAACT AAAGAGCTTC TGCACAGCAA AAGAAACTAC CATCAGAGTG AACAGGCAAC
721CTACAGAATG GGAGAAAATT TTCACAACCT ACTCATCTGA CAAAGGGCTA ATATCCAGAA
781TTTACAATGA ACTCAAACAA ATTTACCCAA CTTTCTTGTA CAAAGTGGTT GATATCGGTA
841AGCCTATCCC TAACCCTCTC CTCGGTCTCG ATTCTACGTA GTAATGAACT AGTCCGTAAC
901TTGAAAGTAT TTCGATTTCT TGGCTTTATA TATCTTGTGG AAAGGACGAA AGCCATAAGT
961TAGAAACAAA CCGACGCGTT AAGTCgacaa tcaacctctg gattacaaaa tttgtgaaag
1021att

Download FASTA (ORF) (Full)